Kyocera tiskalniki

Varstvo osebnih podatkov pri TRGOVINA LAH

Naslednja izjava o varstvu podatkov velja za uporabo spletnega mesta https://www.trgovina-lah.si/ (v nadaljevanju “spletno mesto”).

Varstvo podatkov je za nas zelo pomembno. Zbiranje in obdelava vaših osebnih podatkov poteka v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu podatkov (ZVOP-2). Vaše osebne podatke zbiramo in obdelujemo z namenom, da vam lahko ponudimo zgoraj navedeni portal. Ta izjava opisuje, kako in za kakšen namen se zbirajo in uporabljajo vaši podatki ter kakšne možnosti izbire imate v zvezi z osebnimi podatki. Z uporabo tega spletnega mesta soglašate z zbiranjem, uporabo in prenosom vaših podatkov v skladu s to izjavo o varstvu osebnih podatkov..

1. Odgovorna oseba

Odgovorna oseba za zbiranje, obdelavo in uporabo vaših osebnih podatkov v smislu ZVOP-2 je:
TRGOVINA LAH, BOŽO KOCIJAN s.p.
Rimska cesta 22
3240 Šmarje pri Jelšah
Če želite ugovarjati zbiranju, obdelavi ali uporabi vaših podatkov pri nas v skladu s temi določbami o varstvu osebnih podatkov v celoti ali zgolj za posamezne ukrepe, lahko svoj ugovor naslovite na zgoraj omenjeno odgovorno osebo. To izjavo o varstvu osebnih podatkov lahko kadar koli shranite in natisnete.

2. Splošna uporaba spletne strani

2.1 Podatki o dostopu

Ko uporabljate to spletno stran, zbiramo podatke o vas. Samodejno zbiramo informacije o vaših vzorcih uporabe in interakciji z nami ter beležimo podatke o vašem računalniku ali mobilni napravi. Zbiramo, shranjujemo in uporabljamo podatke o vsakem dostopu do naše spletne ponudbe (dnevniške datoteke strežnika). Podatki o dostopu vključujejo ime in URL pridobljene datoteke, datum in čas pridobitve, količino prenesenih podatkov, obvestilo o uspešni pridobitvi (odzivna koda HTTP), vrsto in različico brskalnika, operacijski sistem, URL napotitelja (tj. predhodno obiskano stran), IP naslov in ponudnika, ki je poslal zahtevo.
Te protokolne podatke uporabljamo, brez povezave z vašo osebo ali drugačnega profiliranja, za statistične analize za namene delovanja, varnosti in optimizacije naše spletne ponudbe, pa tudi za anonimno beleženje števila obiskovalcev naše spletne strani (promet) ter obsega in vrste uporabe naše spletne strani in storitev, prav tako tudi za namene obračunavanja, da merimo število klikov, prejetih od partnerjev, s katerimi sodelujemo. Te informacije nam omogočajo zagotavljanje osebno prilagojenih vsebin in vsebin, ki temeljijo na lokaciji, ter analizo podatkovnega prometa, odpravljanje napak in izboljševanje naših storitev. Pridržujemo si pravico, da protokolne podatke preverimo za nazaj, če na podlagi konkretnih indicev obstaja upravičen sum nezakonite uporabe. IP naslove shranjujemo za omejeno časovno obdobje v dnevniške datoteke, če je to potrebno zaradi varnosti ali zagotavljanja storitev ali obračunavanja storitve, npr. če koristite katero od naših ponudb. Po preklicu postopka naročila ali prejemu plačila izbrišemo naslov IP, če zaradi varnosti ni več potreben. IP-naslove shranjujemo tudi, če obstaja konkreten sum kaznivega dejanja v zvezi z uporabo našega spletnega mesta. V okviru vašega računa shranjujemo tudi datum vašega zadnjega obiska (npr. ob registraciji, prijavi, kliku na povezave itd.).

2.2 E-poštni stik

Če stopite z nami v stik (npr. s kontaktnim obrazcem ali e-pošto), bomo vaše podatke shranili za obdelavo zahteve in za primer nadaljnjih vprašanj. Druge osebne podatke shranjujemo in uporabljamo le, če v to privolite ali če je to brez posebne privolitve zakonsko dovoljeno.

2.3 Independent Analytics

Uporabljamo vtičnik za analitiko spletnega mesta Independent Analytics podjetja Independent Insights LLC. Independent Analytics je skladen z GDPR in zato prijazen do zasebnosti:
– ne uporablja piškotkov,
– ne shranjuje osebnih podatkov,
– podatki so ustvarjeni in v celoti shranjeni na vašem strežniku.

2.4 Pravne podlage in obdobje shranjevanja

Pravna podlaga za obdelavo podatkov v skladu z zgornjimi točkami je člen 6 (1) (f) Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR). Naš interes pri obdelavi podatkov je zlasti zagotavljanje delovanja in varnosti spletnega mesta, raziskovanje načina uporabe spletnega mesta s strani obiskovalcev in poenostavitev uporabe spletnega mesta.
Če ni posebej navedeno, hranimo osebne podatke le toliko časa, kolikor je potrebno za izpolnitev zastavljenih namenov.

3. Vaše pravice kot posameznik, na katerega vpliva obdelava podatkov

V skladu z veljavnimi zakoni imate različne pravice v zvezi s svojimi osebnimi podatki. Če želite te pravice uveljavljati, pošljite zahtevek po elektronski pošti ali po pošti z vašo jasno identifikacijo na naslov, ki je naveden v 1. točki. V nadaljevanju najdete pregled svojih pravic.

3.1 Pravica do potrditve in informacij

Imate pravico, da od nas kadar koli dobite potrditev, ali se obdelujejo osebni podatki, ki se nanašajo na vas. V tem primeru imate pravico, da od nas brezplačno pridobite informacije o osebnih podatkih, shranjenih o vas, in kopijo teh podatkov. Poleg tega imate pravico do naslednjih informacij:
1. nameni obdelave;
2. kategorije osebnih podatkov, ki se obdelujejo;
3. prejemniki ali kategorije prejemnikov, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti v primeru prejemnikov v tretjih državah ali pri mednarodnih organizacijah;
4. če je mogoče, predvideno trajanje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, kriteriji za določitev tega trajanja;
5. obstoj pravice do popravka ali izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, ali do omejitve obdelave s strani upravljavca ali obstoj pravice do ugovora zoper tako obdelavo;
6. obstoj pravice do pritožbe pri uradnem nadzornem organu;
7. če osebni podatki niso pridobljeni od vas, vse razpoložljive informacije o izvoru podatkov;
8. obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, v skladu s členom 22 (1) in (4) GDPR ter – vsaj v teh primerih – ustrezne informacije o vključeni logiki ter obsegu in predvidenih učinkih takšne obdelave za vas.
Če se osebni podatki prenesejo v tretjo državo ali mednarodno organizacijo, imate pravico do obveščenosti o ustreznih jamstvih v skladu s členom 46 GDPR v zvezi s tem prenosom.

3.2 Pravica do popravka

Imate pravico zahtevati, da nemudoma popravimo vse nepravilne osebne podatke, ki se nanašajo na vas. Ob upoštevanju namenov obdelave imate pravico zahtevati dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov, tudi z dopolnilno izjavo.

3.3 Pravica do izbrisa (“pravica do pozabe”)

Imate pravico zahtevati, da se osebni podatki, ki se nanašajo na vas, nemudoma izbrišejo, mi pa smo dolžni osebne podatke nemudoma izbrisati, če je podan eden od naslednjih razlogov:
1. Če osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali drugače obdelani.
2. Če prekličete soglasje, na katerem je temeljila obdelava v skladu s členom 6 (1) (a) GDPR ali členom 9 (2) (a) GDPR, in če ni druge pravne podlage za obdelavo.
3. Če ugovarjate obdelavi v skladu s členom 21 (1) GDPR in za obdelavo ni prevladujočih zakonitih razlogov ali če ugovarjate obdelavi v skladu s členom 21 (2) GDPR.
4. Če so bili osebni podatki obdelani nezakonito.
5. Če je izbris osebnih podatkov potreben za izpolnitev pravne obveznosti v skladu z zakonodajo EU ali države članice, ki velja za nas.
6. Če so bili osebni podatki zbrani v zvezi s ponujenimi storitvami informacijske družbe v skladu s členom 8 (1) GDPR.
Če smo osebne podatke objavili in smo jih dolžni izbrisati, bomo ob upoštevanju razpoložljive tehnologije in stroškov izvedbe sprejeli primerne ukrepe, vključno s tehničnimi ukrepi, da obvestimo upravljavce podatkov, ki obdelujejo te osebne podatke, o tem, da ste od njih zahtevali izbris vseh povezav do teh osebnih podatkov, njihovih kopij ali replikacij.

3.4 Pravica do omejitve obdelave

Imate pravico zahtevati, da omejimo obdelavo, če je izpolnjen eden od naslednjih pogojev:
1. če oporekate točnosti osebnih podatkov, in sicer za obdobje, ki nam omogoča, da preverimo točnost osebnih podatkov,
2. če je obdelava protipravna in ste zavrnili izbris osebnih podatkov ter namesto tega zahtevali omejitev uporabe osebnih podatkov;
3. če osebnih podatkov ne potrebujemo več za namene obdelave, vendar pa ste jih potrebovali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, ali
4. če ste ugovarjali obdelavi v skladu s členom 21 (1) GDPR, dokler še ni ugotovljeno, ali zakoniti razlogi našega podjetja prevladajo nad vašimi.

3.5 Pravica do prenosljivosti podatkov

Imate pravico, da osebne podatke, ki se nanašajo na vas in ste nam jih dali na razpolago, prejmete v strukturiranem, običajnem in strojno berljivem formatu, in imate pravico, da te podatke brez ovir z naše strani posredujete drugi odgovorni osebi, pod pogojem, da
1. obdelava temelji na privolitvi v skladu s členom 6 (1) (a) GDPR ali členom 9 (2) (a) GDPR ali na pogodbi v skladu s členom 6 (1) (b) GDPR in
2. se obdelava izvaja s pomočjo avtomatiziranih postopkov.
Pri uveljavljanju pravice do prenosljivosti podatkov v skladu z prvim odstavkom imate pravico, da osebne podatke prenesemo neposredno od nas k drugemu upravljavcu, če je to tehnično izvedljivo.

3.6 Pravica do ugovora

Imate pravico, da iz razlogov, povezanih z vašo posebno situacijo, kadar koli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v zvezi z vami, ki se izvaja na podlagi člena 6 (1) (e) ali (f) GDPR; to velja tudi za profiliranje na podlagi teh določb. Teh osebnih podatkov ne obdelujemo več, razen če lahko dokažemo nujne upravičene razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali če je obdelava namenjena uveljavljanju, izvajanju ali obrambi pravnih zahtevkov.
Če osebne podatke obdelujemo za namen neposrednega trženja, imate pravico, da kadar koli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v zvezi z vami za namen takega trženja; to velja tudi za profiliranje, če je povezano s takim neposrednim trženjem.
Imate pravico, da iz razlogov, povezanih z vašo posebno situacijo, ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v zvezi z vami, ki se izvaja v znanstveno- ali zgodovinsko-raziskovalne namene ali v statistične namene v skladu s členom 89 (1) GDPR, razen če je obdelava potrebna za izvajanje naloge v javnem interesu.

3.7 Avtomatizirane odločitve, vključno z oblikovanjem profilov

Imate pravico, da niste predmet odločitve, ki temelji izključno na avtomatizirani obdelavi – vključno s profiliranjem – in ki ima pravne učinke za vas ali na podoben način pomembno negativno vpliva na vas.

3.8 Pravica do preklica privolitve v skladu s predpisi o varstvu podatkov

Imate pravico, da kadar koli prekličete soglasje za obdelavo osebnih podatkov.

3.9 Pravica do pritožbe pri uradnem nadzornem organu

Če menite, da je obdelava osebnih podatkov, ki se nanašajo na vas, nezakonita, imate pravico vložiti pritožbo pri uradnem nadzornem organu, zlasti v državi članici vašega prebivališča, kraja dela ali kraja domnevne kršitve.

4. Varnost podatkov

Po najboljših močeh se trudimo zagotoviti varnost vaših podatkov v okviru veljavnih zakonov o varstvu podatkov in tehničnih možnosti.

5. Avtomatizirano odločanje

Avtomatizirano odločanje na podlagi zbranih osebnih podatkov se ne izvaja.

6. Razkritje podatkov tretjim osebam, prenos podatkov v države zunaj EU se ne izvaja

Načeloma vaše osebne podatke uporabljamo samo v našem podjetju.
Če določene dele obdelave podatkov prenesemo na zunanje izvajalce (“pogodbena obdelava”), pogodbene obdelovalce zavezujemo s pogodbo, da osebne podatke uporabljajo le v skladu z zahtevami zakonov o varstvu podatkov in da zagotavljajo varstvo pravic zadevnega posameznika.
Prenos podatkov organom ali osebam zunaj EU se ne izvaja in ni predviden.

7. Izjava o varstvu podatkov za uporabo storitve YouTube

Naše spletno mesto uporablja vtičnike spletnega mesta YouTube, ki ga upravlja Google. Upravljavec strani je YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, ZDA. Ko obiščete eno od naših strani, opremljenih z vtičnikom YouTube, se vzpostavi povezava s strežniki YouTube. Pri tem se strežniku YouTube sporoči, katere naše strani ste obiskali. Če ste prijavljeni v svoj račun YouTube, omogočate, da YouTube vaše vedenje pri brskanju neposredno pripiše vašemu osebnemu profilu. To lahko preprečite tako, da se odjavite iz računa YouTube. Več informacij o ravnanju z uporabniškimi podatki najdete v YouTubovem pravilniku o zasebnosti na spletnem naslovu www.google.de/intl/de/policies/privacy.

8. Uporaba družabnih vtičnikov Facebook

Na našem spletnem mestu se uporabljajo tako imenovani družabni vtičniki (v nadaljevanju: “vtičniki”) družabnega omrežja Facebook. Te storitve ponuja podjetje Facebook Inc. (v nadaljevanju: “ponudnik”). Upravljavec Facebooka je podjetje Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, ZDA (v nadaljevanju: “Facebook”). Pregled vtičnikov in njihovega videza najdete na strani: https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=si_SI.
Ko dostopate do strani našega spletnega mesta, ki vsebuje takšen vtičnik, vaš brskalnik vzpostavi neposredno povezavo s Facebookovimi strežniki. Vsebino vtičnika zadevni ponudnik prenese neposredno v vaš brskalnik in jo vključi v stran. Z vključitvijo vtičnikov ponudniki prejmejo informacijo, da je vaš brskalnik dostopal do ustrezne strani našega spletnega mesta, tudi če nimate profila v ustreznem družbenem omrežju ali trenutno niste prijavljeni. Te informacije (vključno z vašim IP naslovom) vaš brskalnik posreduje neposredno strežniku zadevnega ponudnika v ZDA, kjer se shranijo.

Če ste prijavljeni v eno od družabnih omrežij, lahko ponudniki vaš obisk našega spletnega mesta neposredno pripišejo vašemu profilu na Facebooku. V primeru vaše interakcije z vtičniki, na primer če kliknete na gumb “Všeč mi je”, se ustrezne informacije prav tako prenesejo neposredno na strežnik ponudnika in se tam shranijo. Informacije so objavljene tudi v družabnem omrežju in tam prikazane vašim stikom.

Namen in obseg zbiranja podatkov ter nadaljnja obdelava in uporaba podatkov s strani ponudnika, pa tudi vaše tozadevne pravice in možnosti za zaščito zasebnosti so na voljo v ponudnikovih obvestilih o zasebnosti.

Facebookovo obvestilo o zasebnosti: https://www.facebook.com/policy.php

Če ne želite, da Facebook podatke, zbrane prek našega spletnega mesta, dodeli neposredno vašemu profilu v ustreznem družbenem omrežju, se morate pred obiskom našega spletnega mesta odjaviti iz ustreznega omrežja. Nalaganje vtičnikov lahko popolnoma preprečite tudi z dodatki za vaš brskalnik, npr. vtičniki za Facebook s “Facebook Blocker”.

9. Uporaba funkcije Facebook Remarketing

To spletno mesto uporablja funkcijo ponovnega trženja “Custom Audiences” podjetja Facebook Inc. (v nadaljevanju: “Facebook”). Ta funkcija predstavi obiskovalcem tega spletnega mesta oglase na podlagi njihovih zanimanj, ko obiščejo socialno omrežje Facebook (“Facebook Ads”). V ta namen je na tem spletnem mestu nameščena Facebookova oznaka za ponovno trženje. Ob obisku spletnega mesta se prek te oznake vzpostavi neposredna povezava s Facebookovimi strežniki. Pri tem se Facebookovemu strežniku posreduje podatek, da ste obiskali to spletno mesto, Facebook pa to informacijo dodeli vašemu osebnemu uporabniškemu računu Facebook. Za več informacij o zbiranju in uporabi podatkov s strani Facebooka ter o vaših tozadevnih pravicah in možnostih za zaščito zasebnosti najdete v Facebookovem pravilniku o zasebnosti na naslovu https://www.facebook.com/about/privacy.
Funkcijo ponovnega trženja “Custom Audiences” lahko deaktivirate tudi na naslovu https://www.facebook.com/settings/?tab=ads deaktivieren. Za to morate biti prijavljeni v Facebook.

10. Uporaba Googlovih zemljevidov

Naše spletno mesto uporablja storitev zemljevidov Google Maps podjetja Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ZDA (v nadaljevanju: “Google”). Da se lahko Googlovi zemljevidi, ki jih uporabljamo, integrirajo in prikažejo v vašem spletnem brskalniku, se mora vaš spletni brskalnik, ko prikličete kontaktno stran, povezati z Googlovim strežnikom, ki se lahko nahaja tudi v ZDA. Za primer, da se osebni podatki prenesejo v ZDA, se je Google podvrgel zasebnostnemu ščitu EU-ZDA. Google tako prejme informacijo, da je bila kontaktna stran na našem spletnem mestu priklicana z IP naslova vaše naprave. Pravna podlaga je člen 6 (1) (f) GDPR, ki temelji na našem zakonitem interesu za vključitev storitve zemljevidov za vzpostavitev stika.

Če na našem spletnem mestu prikličete Googlovo storitev zemljevidov, ko ste prijavljeni v svoj Googlov profil, lahko Google ta dogodek poveže tudi z vašim Googlovim profilom. Če povezave z vašim Googlovim profilom ne želite, se morate pred dostopom do naše kontaktne strani odjaviti iz Googla. Google hrani vaše podatke in jih uporablja za namene oglaševanja, tržnih raziskav in prilagojene predstavitve Google Maps. Pri Googlu lahko ugovarjate temu zbiranju podatkov.

Za več informacij glejte Googlov pravilnik o zasebnosti in Dodatne pogoje uporabe za Google Maps.

11. Družbeni mediji

V družbenih medijih imamo svoje strani, na katerih ohranjamo stik s strankami in objavljamo novice iz našega podjetja.

Opozarjamo, da se podatki uporabnikov lahko obdelujejo tudi zunaj Evropske unije. Iz tega lahko izhajajo tveganja za uporabnike, saj bi to lahko na primer otežilo uveljavljanje njihovih pravic. Glede ponudnikov v ZDA, ki so certificirani v okviru zasebnostnega ščita, poudarjamo, da se s tem zavezujejo, da bodo spoštovali standarde EU za varstvo osebnih podatkov.

Poleg tega se podatki uporabnikov praviloma obdelujejo za namene tržnih raziskav in oglaševanja. Tako se lahko na primer na podlagi vedenja pri uporabi ter zanimanj uporabnikov, ki iz tega izhajajo, oblikujejo profili uporabe. Profili uporabe pa se lahko uporabijo na primer za prikaz oglasov znotraj in zunaj platform, ki domnevno ustrezajo zanimanjem uporabnikov. V te namene se praviloma shranjujejo piškotki v uporabnikovih računalnikih, v njih pa se shranjujejo podatki o uporabnikovem vedenju in zanimanjih. Poleg tega se lahko v profilih uporabe shranjujejo podatki ne glede na naprave, ki jih uporabljajo uporabniki (zlasti če so uporabniki člani zadevnih platform in so na njih prijavljeni).

Obdelava osebnih podatkov uporabnikov temelji na naših upravičenih interesih za učinkovito obveščanje uporabnikov in komunikacijo z uporabniki v skladu s členom 6 (1) (f) GDPR. Če zadevni ponudniki prosijo uporabnike za privolitev v obdelavo podatkov (tj. za njihovo soglasje, na primer z odkljukanjem potrditvenega polja ali potrditvijo z gumbom), so določbe člena 6 (1) (a) in člena 7 GDPR pravna podlaga za obdelavo.

Za podroben opis zadevne obdelave in možnosti ugovora (odjave) se sklicujemo na informacije ponudnikov, ki so na voljo na povezavah spodaj.

Tudi v primeru zahtevkov za informacije in uveljavljanja pravic uporabnikov opozarjamo na to, da jih je mogoče najučinkoviteje uveljavljati pri ponudnikih. Samo ponudniki imajo dostop do podatkov uporabnikov in lahko neposredno sprejmejo ustrezne ukrepe ter nudijo informacije. Če bi kljub temu potrebovali pomoč, se lahko obrnete na nas.
| Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland) – izjava o varstvu podatkov: https://www.facebook.com/about/privacy/, odjavat: https://www.facebook.com/settings?tab=ads inhttps://www.youronlinechoices.com, zasebnostni ščit: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active
| Google/YouTube (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – varstvu podatkov: https://policies.google.com/, odjava: https://adssettings.google.com/authenticated, zasebnostni ščit: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Naša praksa varstva osebnih podatkov je v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov Evropske unije (GDPR), ZVOP-2 IN ZEK-om 2.

Šmarje pri Jelšah, 16. 03. 2024